articulació

Reveal the word

Pronuncia, ben a poc a poc, la paraula següent: tècnic

Fes atenció en tots els sons que componen la paraula quan la diguis. Repeteix l'exercici dues o tres vegades. Ara, atura't abans de pronunciar els sons que hi ha just després de la [k].

tècnic

Repeteix l'exercici amb les paraules següents: acne, pícnic, abstracte, acta.

0
0
0
0