Articulació

Reveal the word

Pronuncia una [ʒ] durant uns segons. Ara, fes el mateix però aturant aquest so amb una [d] i, després, continua la seqüència pronunciant altra vegada una [ʒ]: ʒʒʒʒʒʒʒ // ʒʒʒʒʒʒdʒʒʒʒʒʒ. També podries trobar el so amb la combinació següent: “maig insòlit”. Pronuncia molt a poc a poc, però sense pausa, les dues paraules i fixa't en aquesta combinació que hem subratllat.

Repeteix aquest exercici dues o tres vegades.

0
0