Articulació

Reveal the word

Aquest so coincideix, en la posició dels articuladors, amb la part final del so del castellà [tʃ]. Si feu aquest so i el manteniu, trobareu el so sord [ʃ].

Per acostar-nos a aquestes articulacions, pronunciem [tʃ] de mots com txecdespatxar maig i n'allarguem la part final.

0