Botzina

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
No té el so [dz]
0
0
0
0
0