Callem

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [j]
0
Té el so [tʃ]
0
0
0