Coda

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0