Com sona? Mira i escolta.

Torna a escoltar la frase que acabes de sentir. Escolta la melodia de la frase: el to de veu puja en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (bo-) i baixa en la síl•laba final (-na).

Ara torna a escoltar la frase tantes vegades com vulguis i fixa’t en la gràfica. Mira (i escolta) com la veu puja en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (bo-) i, a continuació, baixa fins al final de l’enunciat.
0
0
0
0
0