Contrast

Reveal the word

Escolta la diferència entre els sons destacats d'aquestes paraules:

  • col - coll
  • mitjó - mill​or
0
0
0
0
0
0