Contrast I

Reveal the word

Escolta la diferència entre els sons subratllats:

  • [e] - [ɛ]
  • Déu [e] - deu [ɛ]
0