Contrast II

Reveal the word


Escolta la diferència entre els sons subratllats:

  • vent - bin
  • gent - gin
  • cent - sin
  • fet - fit
  • prec - prick
0