Contrast IV

Reveal the word

Escolta la diferència entre els sons destacats d'aquestes paraules:
  • impossible - ampolla 'bottle'
  • repeat- ampit 'sill'
0