El vertader plaer de la vida es troba convivint amb els que ens són inferiors. (William Makepeace Thackeray)

Reveal the word

0