Els avis indicats són savis sindicats. Els savis indicats són avis sindicats.

Reveal the word

0