Els meus avis diuen que a la muntanya del davant hi vivien vells savis en temps immemorials.

Reveal the word

0