Em vol enviar a pastar fang, però diria que no troba un bon moment per fer-ho.

Reveal the word

0