Escolta

Reveal the word

Escolta atentament les paraules que segueixen. Fes atenci¢ a tots els sons que les componen quan les diguis i fixa't especialment en el so treballat.2

0