grapar - gravar

Reveal the word

Quina paraula conté el so [b]?
A
0
B
0
A i B
0
Cap
1