grapar - gravar

Reveal the word

Quina paraula conté el so [p]?
La primera
1
La segona
0