Interrogativa parcial neutra

Quan vols saber una cosa, pots fer una pregunta parcial, és a dir una pregunta que comença amb un mot com “Qui”, “Què”, “Quan”, etc. Per exemple, la Núria ha de viatjar a París i vol comprar un regal a una persona que no coneix gaire, i voldria quedar bé. Vol que un amic seu l’aconselli i li demana què li duria.

Núria: Tu… què li duries?

0
0
0