La televisió és meravellosa. No sols ens produeix mal de cap, sinó que a més en la seva publicitat trobem les pastilles que ens l'alleujaran. (Bette Davis)

Reveal the word

0