La vella

Reveal the word

A Mallorca n'hi ha una vella (bis)
que té cent cinquanta-un anys,
que la rum, rum, la vella,
que té cent cinquanta-un anys,
que la vella rumbant.

0
0
0