L'ase del rector

Reveal the word

Sant Joan de l'Erm,
de la prim, prim, verderola,
vós que en feu miracles,
del ram del vidriol,
caragol, caragol,
repica al sòl,
caragol, caragol,
repica al sòl.

0