Milions de persones sospiren per la immortalitat i no saben què fer la tarda d'un diumenge plujós. (Robert Benchley)

Reveal the word

0