Perdonar no és oblidar, i en el perdó sense oblit hi sobren paraules i hi falta cor. (Proverbi alemany)

Reveal the word

0