Rave

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [β]
1
Té el so [p]
0
No té ni el so [β] ni el so [p]
0