remor - racó

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
1
Cap
0