Si la gent sabia com és de bona l’artemisa, en guardaria a la vora de la camisa.

Reveal the word

0