Sots feréstecs

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
0
El so en contacte és [ts]
1