Totes les relacions existents entre les coses són veritables. (Goethe)

Reveal the word

0