Tots sabem que l'Art no és veritat. L'Art és una mentida que ens fa adonar de la veritat. (Picasso)

Reveal the word

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0