Un amic és una persona amb qui es pot pensar en veu alta. (Emmerson)

Reveal the word

0