Una gallina...

Reveal the word

Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica va tenir sis fills xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els sis fills no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics.

0