Vida

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [β]
0
Té el so [b]
1
Té el so [p]
0