Xuts o mussols

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
1
El so en contacte és [ts]
0
0
0
0