audicio3

Acordió

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ɾ]
0
Té el so [r]
1

Autoritzar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ɾ]
1
Té el so [r]
0

Barreja

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ɾ]
0
Té el so [r]
1

Cloroform

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ɾ]
1
Té el so [r]
1

Manobre

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ɾ]
1
Té el so [r]
0

Merèixer

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ɾ]
1
Té el so [r]
0

Paperera

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ɾ]
1
Té el so [r]
0

Paraigua

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ɾ]
1
Té el so [r]
0

Rajola

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ɾ]
0
Té el so [r]
1

Tirallonga

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ɾ]
1
Té el so [r]
0