audicio4

Prohibeix acostar-s'hi.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [Ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1
0
0
0
0

Baix o alt.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [Ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1
0
0
0

Fereix un animal.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [Ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1
0
0
0

Baix Penedès.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [Ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0
0
0
0
0
0
0

Mateix cas.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [Ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0
0
0
0
0

Condueix poc.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [Ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0
0
0
0