audicio4

Ajuts escanyolits

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
1
El so en contacte és [ts]
0

Drets i deures

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
1
El so en contacte és [ts]
0

Fets aïllats

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
1
El so en contacte és [ts]
0
0

Mots curts

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
0
El so en contacte és [ts]
1

Nets estimats

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
1
El so en contacte és [ts]
0

Soldats americans

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
1
El so en contacte és [ts]
0

Sots feréstecs

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
0
El so en contacte és [ts]
1

Tots comprats

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
0
El so en contacte és [ts]
1

Vots perduts

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
0
El so en contacte és [ts]
1

Xuts o mussols

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
1
El so en contacte és [ts]
0
0
0
0