audicio4

Acordió

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
0
No té el so [ͻ]
1

Avió

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
0
No té el so [ͻ]
1

Escola

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
1
No té el so [ͻ]
0

Juliol

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
1
No té el so [ͻ]
0

Llimona

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
0
No té el so [ͻ]
1

Manobre

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
1
No té el so [ͻ]
0

Pilota

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
1
No té el so [ͻ]
0
0

Televisor

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
0
No té el so [ͻ]
1

Trompeta

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
0
No té el so [ͻ]
1