audicio1

Arrel

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [ɛ]
1
No té el so [ɛ]
0
0

Casa

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [ɛ]
0
No té el so [ɛ]
1
0

Castell

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [ɛ]
0
No té el so [ɛ]
1
0

Centre

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [ɛ]
0
No té el so [ɛ]
1
0

Cert

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [ɛ]
1
No té el so [ɛ]
0
0
0

Déu

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [ɛ]
0
No té el so [ɛ]
1