audicio2

All

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0
0

Any

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
1
Té el so [ʒ]
0

Ball

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0
0

Balla

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0

Bany

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
1
Té el so [Ʒ]
0

Banya

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
1
Té el so [Ʒ]
0