audicio2

Errat

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so final [p]
0
Té el so final [t]
1
Té el so final [k]
0

Estoc

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so final [p]
0
Té el so final [t]
0
Té el so final [k]
1

Estrep 'stirrup'

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so final [p]
1
Té el so final [t]
0
Té el so final [k]
0

Estret 'narrow'

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so final [p]
0
Té el so final [t]
1
Té el so final [k]
0
0
0

Maldecap 'big problem'

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so final [p]
1
Té el so final [t]
0
Té el so final [k]
0

Manat

Mostra la paraula

Choose an answer:
The final sound is [p]
0
The final sound is [t]
0
The final sound is [k]
0