audicio3

Accent

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ε]
0
Té el so [e]
1
Té el so [i]
0

Accés

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ε]
0
Té el so [e]
1
Té el so [i]
0

Calenta

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ε]
0
Té el so [e]
1
Té el so [i]
0

Camell

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ε]
0
Té el so [e]
1
Té el so [i]
0

Cent

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ε]
0
Té el so [e]
1
Té el so [i]
0

Corrent

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ε]
0
Té el so [e]
1
Té el so [i]
0