audicio1

Cada

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Cata

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
1
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Oda

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Sola

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
1
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Soda

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Cera

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
1
No té cap dels sons anteriors
0

Coda

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Cola

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
1
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Rude

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Rosa

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
1

Roda

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Mira

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
1
No té cap dels sons anteriors
0

Moda

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Mora

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
1
No té cap dels sons anteriors
0

Mida

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Vara

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
1
No té cap dels sons anteriors
0

Bada

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Muta

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
1
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Cana

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
1

Hora

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
1
No té cap dels sons anteriors
0

Cara

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
1
No té cap dels sons anteriors
0