audicio1

Cada

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Cata

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
1
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Oda

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Sola

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
1
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Soda

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Cera

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [l]
0
Té el so [ɾ]
1
No té cap dels sons anteriors
0