audicio2

Cadena

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Carena

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [ɾ]
1
No té cap dels sons anteriors
0

Merda

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Catar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
1
No té cap dels sons anteriors
0

Quedar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Porra

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
1