audicio2

Bala

Reveal the word

Escull la resposta:
Conté el so [ɔ]
0
Conté el so [a]
1

Bastó

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
0
Té el so [o]
1
0
0

Bola

Reveal the word

Escull la resposta:
Conté el so [ɔ]
1
Conté el so [a]
0

Colom

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
0
Té el so [o]
1
0
0

Copa

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
0
Té el so [o]
1
0
0

Cos

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
1
Té el so [o]
0
0
0