a

Ala

Reveal the word

Escull la resposta:
Conté el so [a]
1
Conté el so [ɔ]
0