audicio1

Car - llar

Reveal the word

Els següents mots són iguals o diferents?
Són el mateix mot
0
Són mots diferents
1

Jaure - caure

Reveal the word

Els següents mots són iguals o diferents?
Són el mateix mot
0
Són mots diferents
1

Cas - cas

Reveal the word

Els següents mots són iguals o diferents?
Són el mateix mot
1
Són mots diferents
0

Moure - coure

Reveal the word

Els següents mots són iguals o diferents?
Són el mateix mot
0
Són mots diferents
1

Coca - coca

Reveal the word

Els següents mots són iguals o diferents?
Són el mateix mot
1
Són mots diferents
0

Call - tall

Reveal the word

Els següents mots són iguals o diferents?
Són el mateix mot
0
Són mots diferents
1