audicio1

Cap - tap

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0

Tap - pap

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
1
B
0
A i B
0
Cap
0

Tou - mou

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
1
B
0
A i B
0
Cap
0

Caça - tassa

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0

Pela - tela

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0

Til·la - pila

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
1
B
0
A i B
0
Cap
0

Poc - toc

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0

Cub - tub

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0

Pic - tic

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0

Ric - tic

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0

Tel - mel

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
1
B
0
A i B
0
Cap
0

Tap - rap

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
1
B
0
A i B
0
Cap
0

Poll - toll

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0

Tul - nul

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
1
B
0
A i B
0
Cap
0

Nap - tap

Reveal the word

Quina paraula conté el so [t]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0