audicio3

Taca

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
1
No té el so [t]
0

Drenar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
0
No té el so [t]
1

Atacar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
1
No té el so [t]
0

Atracar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
1
No té el so [t]
0

Pit

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
1
No té el so [t]
0

Petit

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
1
No té el so [t]
0

Dinar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
0
No té el so [t]
1

Apartar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
1
No té el so [t]
0

Adroguer

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
0
No té el so [t]
1

Intriga

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
1
No té el so [t]
0

Anterior

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
1
No té el so [t]
0

Entrar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
1
No té el so [t]
0

Endur-se

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
0
No té el so [t]
1

Timó

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
1
No té el so [t]
0

Androide

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [t]
0
No té el so [t]
1