audicio4

Soldats americans

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
1
El so en contacte és [ts]
0

Tots comprats

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
0
El so en contacte és [ts]
1

Drets i deures

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
1
El so en contacte és [ts]
0

Ajuts escanyolits

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
1
El so en contacte és [ts]
0

Fets aïllats

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
1
El so en contacte és [ts]
0
0

Mots curts

Reveal the word

Escull la resposta:
El so en contacte és [dz]
0
El so en contacte és [ts]
1